Σχολείο | coffee+more...

Το σχολείο coffee+more... είναι ένα concept coffee-bar στο κέντρο της πόλης της Λάρισας. Το όνομα επιλέχθηκε από τους ιδιοκτήτες και η Α3 ΓΡΑΦΙΚΑ κλήθηκε να σχεδιάσει την εταιρική ταυτότητα. Έμπνευση μας ήταν παραδοσιακά ελληνικά σχολεία παλαιότερων δεκαετιών. Μαυροπίνακες, κλασσικά μπλε σημειωματάρια και η αγαπημένα μας σαϊτα... Πρώτο σε προτεραιότητα ήταν η δημιουργία του λογότυπου και μιας χειροποίητης γραμματοσειράς για να το "στηρίξει". Με βάση μια γραμματοσειρά, δημιουργήσαμε μοναδικά γράμματα χωρίς πατούρα που θυμίζουν παιδικό γραφικό χαρακτήρα.