ΦΑΝΗ Β.ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | Παιδιατρική Φυσιοθεραπευτρια

Εταιρική ταυτότητα

Η εταιρική ταυτότητα σχεδιάστηκε για ένα πρότυπο κέντρο παιδιατρικής φυσικοθεραπείας στην Ελλάδα. Στην οπτική ταυτότητα έπρεπε να συνδυαστεί η ηρεμία με την κίνηση. Μια πεταλούδα εκ πρώτης όψης δεν σου δίνει την αίσθηση οτι μπορεί να ανοίξει και πολύ τα φτερά της, αλλά τα φαινόμενα μερικές φορές απατούν.


Corporate identity

The corporate identity was designed for a pediatric physiotherapy center in Greece. The visual identity had to combine tranquility with movement. At the first sight, a butterfly doesn’t seem that can overfly but it’s not true.

 

Λογότυπος


Logotype

Επαγγελματικές κάρτες


Business cards

Γραφική ύλη


Stationery set